Curatele

Wanneer je niet in staat bent om je eigen financiële en persoonlijke zaken te regelen en bewindvoering en mentorschap is niet voldoende kan de rechter besluiten de beschermende maatregel curatele in te stellen. Wanneer de kantonrechter iemand ‘onder curatele stelt’ wordt hij of zij handelingsonbekwaam verklaard. Een curator beslist vanaf dat moment over zijn/haar geld, verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Uiteraard in het belang van de cliënt en waar mogelijk in samenspraak met de betrokkene.

Het onder curatele stellen is een zeer ingrijpende juridische maatregel en zal dan ook niet makkelijk worden opgelegd. De rechtbank zal altijd een gegronde reden willen hebben voordat een dergelijke maatregel wordt opgelegd. Gegronde redenen kunnen zijn de aanwezigheid van een een geestelijke stoornis of een gewoonte van drank en/of drugs misbruik.  De situatie moet zodanig zijn, dat de betrokkene zijn/haar eigen belangen niet meer behoorlijk kan waarnemen en/of de veiligheid van anderen of zichzelf in gevaar brengt.

Bureau Inkomens Beheer zal als curator de belangen van de cliënt behartigen. Hierbij wordt er op financieel gebied zorg gedragen voor het betalen van de rekeningen en zullen, indien aanwezig, de schulden worden aangepakt. Ook worden de persoonlijke zaken behartigd en wordt er voor gezorgd dat de betrokkene de juiste invulling krijgt op het gebied van zorg.