Alle nieuws

Ons nieuws

Ons nieuws

De laatste nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten
405, 2021

Overboekingen wijzigen

Nieuwe tijden overboekingen Vanaf maandag 9 juli 2021 veranderen de tijden voor het overboeken van: de weekgelden maandgelden en extra [...]

2603, 2021

Wijziging post aanleveren

  Wegens verhuizing kunt u geen post meer in de brievenbus van BIB achterlaten. U kunt gebruik maken van het [...]

Over ons

Wanneer je zelf niet meer in staat bent om je financiën, je zorg en/of je persoonlijk welzijn te regelen, dan kan bureau inkomens beheer helpen.

Wij bieden verschillende soorten beschermende maatregelen en hebben medewerkers die landelijk mogen optreden als curator, bewindvoerder en/of mentor.

Wij werken nou samen met de hulpverlenende instanties om snel een situatie te creëren die beter aansluit op de wensen en behoeften van onze clienten.

Het Bureau Inkomens Beheer is lid van de Branchevereniging NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren)

Ons nieuws

Ons nieuws

De laatste nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Over ons

Heeft u financiële problemen en komt u er zelf niet meer uit? Wij kunnen u helpen! Bureau inkomens beheer behartigd al 25 jaar de financiële belangen van klanten die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen. Wij zullen u helpen om de inkomsten en uitgaves in kaart te brengen om zo tot een passend budget te komen. Wij zullen rust en overzichtelijkheid creëren zonder dat u de zelfstandigheid verliest.

Tevens hebben wij gecertificeerde mentoren in dienst die opkomen voor uw zorg- en welzijnsbelangen. Zij zorgen samen met u voor de goede zorg en kwaliteit van leven. Zo zullen wij in actie komen als u niet de zorg krijgt die u nodig heeft en u ondersteunen als de gezondheid achteruit gaat. U blijft zelf handelingsbekwaam en wij zullen u ten alle tijden betrekken bij onze taken als mentor!

Wij zijn lid van de branchevereniging BPBI die strenge kwaliteitseisen stelt en dit ook jaarlijks controleert. Zij zorgen ervoor dat al hun leden voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor inkomensbeheerders.

Wilt u graag meer informatie over de diensten die wij aanbieden? Klik dan hier.

Onze Diensten

Bewindvoering

Wanneer je niet (meer) in staat bent om je eigen financiële zaken te regelen kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel uitspreken het zogenaamde beschermingsbewind. Er kunnen verschillende oorzaken zijn die tot een dergelijk besluit leiden. Er kan sprake zijn van een psychische dan wel verstandelijke handicap, ziekte, ouderdom of verslaving al dan niet gepaard met problematische schulden waardoor de maatregel nodig is. Het komt ook steeds vaker voor dat er alleen sprake is van problematische schulden. Ook dan kan de kantonrechter besluiten dat deze beschermingsmaatregel nodig is.

Mentorschap

Het komt steeds vaker voor dat metn door fysieke of psychische problemen niet (meer) in staat is om op te komen voor zijn of haar persoonlijke belangen op het gebied van zorg en welzijn. Normaal gesproken nemen familieleden of vrienden deze taken op zo’n moment over. Maar wat gebeurt er dan als er geen familieleden of vrienden zijn? Of dat ze er wel zijn maar de zorg niet goed afgestemd krijgen omdat ze onderling verdeeld zijn. In dit soort gevallen kan een mentor uitkomst bieden. Een mentor is onpartijdig en stelt de belangen van de cliënt voorop.

Curatele

Wanneer je niet in staat bent om je eigen financiële en persoonlijke zaken te regelen en bewindvoering en mentorschap is niet voldoende kan de rechter besluiten de beschermende maatregel curatele in te stellen. Wanneer de kantonrechter iemand ‘onder curatele stelt’ wordt hij of zij handelingsonbekwaam verklaard. Een curator beslist vanaf dat moment over zijn/haar geld, verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Uiteraard in het belang van de cliënt en waar mogelijk in samenspraak met de betrokkene.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is de lichtere dienst die Bureau Inkomens Beheer aanbied. Budgetbeheer is namelijk geen maatregel die door de kantonrecht wordt opgelegd maar een dienst die wij aanbieden. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiële zaken en wij ondersteunen u bij het betalen van de vaste lasten en overige rekeningen. Budgetbeheer is bedoeld voor de mensen die geen problematische schulden hebben maar wel graag ondersteuning krijgen bij de financiën. Budgetbeheer gebeurt altijd op vrijwillige basis.