Budgetbeheer

Budgetbeheer is de lichtere dienst die Bureau Inkomens Beheer aanbiedt. Budgetbeheer is namelijk geen maatregel die door de kantonrechter wordt opgelegd maar een dienst die wij aanbieden. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiële zaken en wij ondersteunen u bij het betalen van de vaste lasten en overige rekeningen. Budgetbeheer is bedoeld voor de mensen die geen problematische schulden hebben maar wel graag ondersteuning krijgen bij de financiën.

Wij als budgetbeheerder zullen u adviseren in het maken van keuzes omtrent de financiën. Ook zijn wij er om u te helpen met de zaken waar u niet uitkomt of zaken die u zelf niet begrijpt. Aangezien wij er zorg voor dragen dat uw vaste lasten (tijdig) betaald worden is de kans op betalingsachterstand en nieuwe schulden erg klein.

Aangezien wij geen beschikking hebben vanuit de rechtbank is het dus van belang dat u wijzigingen zelf aan ons doorgeeft. U blijft hier immers ook zelf verantwoordelijk voor! Denk hierbij aan de wijziging van de huur of de hoogte van het voorschotbedrag van de gas/elektra rekening. Daarbij is het van belang dat u de nota’s tijdig bij ons aanlevert aangezien u de post (zelf) thuis zult blijven ontvangen.

Belangrijk is dat u zelf blijft zorgen voor inkomen. Dat betekent niet alleen uit inkomen maar ook voor het aanvragen van toeslagen, kinderbijslag etc. Ook blijft u zelf verantwoordelijk voor het doen van de inkomstenbelasting aangiftes bij de belastingdienst.