Mentorschap

Het komt steeds vaker voor dat men door fysieke of psychische problemen niet (meer) in staat is om op te komen voor zijn of haar persoonlijke belangen op het gebied van zorg en welzijn. Normaal gesproken nemen familieleden of vrienden deze taken op zo’n moment over. Maar wat gebeurt er dan als er geen familieleden of vrienden zijn? Of dat ze er wel zijn maar de zorg niet goed afgestemd krijgen omdat ze onderling verdeeld zijn. In dit soort gevallen kan een mentor uitkomst bieden. Een mentor is onpartijdig en stelt de belangen van de cliënt voorop.

Bureau Inkomens Beheer kan in deze gevallen optreden als mentor – wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger- om uit naam van de betrokkene goed en adequaat te handelen. Onze mentoren zijn betrokken, integer, deskundig en zullen altijd met respect handelen. De benodigde zorg wordt optimaal en doeltreffend afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften van de betrokkene.

Omdat mentorschap bijna altijd van permanente duur is, werken wij vanaf het begin aan een intensieve vertrouwensrelatie. Voor alles wat een mentor doet geldt een geheimhoudingsplicht. Er zal dus nooit informatie aan derden verstrekt worden behalve als dit in het belang is van de betrokkene of dat dit voor de wet vereist is.