Bewindvoering

Wanneer je niet (meer) in staat bent om je eigen financiële zaken te regelen kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel uitspreken, het zogenaamde beschermingsbewind. Er kunnen verschillende oorzaken zijn die tot een dergelijk besluit leiden. Er kan sprake zijn van een psychische dan wel verstandelijke handicap, ziekte, ouderdom of verslaving al dan niet gepaard met problematische schulden waardoor de maatregel nodig is. Het komt ook steeds vaker voor dat er alleen sprake is van problematische schulden. Ook dan kan de kantonrechter besluiten dat deze beschermingsmaatregel nodig is.

Onder toeziend oog van de kantonrechter zal de de bewindvoerder het beheer van de financiële zaken van de betrokkene over nemen. Dit gaat zowel over het geld alsook de goederen van de betrokkene. Bureau Inkomens Beheer neemt de verantwoordelijkheid voor deze zaken over maar zal dit toch zoveel mogelijk in samenspraak met de betrokkene doen. Op deze manier ontstaat er rust en worden (nieuwe) schulden voorkomen. De betrokkene kan niet meer zelf over zijn of haar inkomsten of vermogen beschikken maar blijft wel handelingsbekwaam.

Welke taken zal Bureau Inkomens Beheer uitvoeren als bewindvoerder:

  • het bewaken van alle inkomsten
  • het betalen van alle vaste lasten
  • contact leggen en onderhouden met instellingen
  • afsluiten van verzekeringen
  • verzorgen van de belastingaangifte
  • het behandelen van de post
  • het helpen bij het aanvragen van uitkeringen, kwijtscheldingen en toeslagen